فارغ التحصیلی دکتری تخصصی پژوهشی

اولین دانش آموخته مقطع phD مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور و دانشگاه علوم پزشکی تهران در هفتمین جشن یکپارچه فارغ التحصیلی دانش آموختگان شرکت نمود. این جشن در تاریخ 97/4/22 در تالار وزارت کشور با حضور اساتید، فرهیختگان و دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه برگزار شد. در پایان مراسم قرائت سوگندنامه اجرا گردید.