جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور از ساعت 13 الی 16 در تالار همایش های بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار گردید. علاوه بر اساتید راهنما و مشاور، اساتید داور مدعو از دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و همچنین استاد ناظر و نماینده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جلسه حضور داشتند. نهایتا" پروپوزال هر 3دانشجو با اعمال اصلاحاتی مورد پذیرش قرار گرفت.